İlçe Merkezleri Nüfusunun Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar

Akpınar

1990

3.791

1997

15.512

 

 

1997 Genel Nüfus Tespitine Göre İlçemizin ve Köylerimizin Nüfusları

 

İLÇE ADI

KÖY

İKAMET EDİLEN YERE GÖRE NÜFUS

 

SAYISI

Toplam

Nüfus

Şehir

Nüfusu

Köy Nüfusu

Yüzölçümü

(Km2)

Nüfus Yoğ.

Km2/Kişi

Akpınar

23

15.512

3.764

11.748

568

27

Akpınar

Merkez

 

3.764

Akpınar

Merkez

Alişar

467

Akpınar

Merkez

A.Homurlu

2.174

Akpınar

Merkez

Boyalık

120

Akpınar

Merkez

B.Abdiuşağı

2.259

Akpınar

Merkez

Çalıburnu

290

Akpınar

Merkez

Çayözü

155

Akpınar

Merkez

Çebişler

188

Akpınar

Merkez

Çelebiuşağı

37

Akpınar

Merkez

Ç.Memetağa

464

Akpınar

Merkez

Ç.Sarıkaya

168

Akpınar

Merkez

Demirci

124

Akpınar

Merkez

Deveci

470

Akpınar

Merkez

Durmuşlu

34

Akpınar

Merkez

E.Demirel

175

Akpınar

Merkez

E.Ortaoba

177

Akpınar

Merkez

Eşrefli

49

Akpınar

Merkez

Gülveren

23

Akpınar

Merkez

Hacımirza

194

Akpınar

Merkez

Hacıselimli

212

Akpınar

Merkez

H.Sarıkaya

559

Akpınar

Merkez

Himmetuşağı

438

Akpınar

Merkez

Karaova

420

Akpınar

Merkez

K.İsmailuşağı

572

Akpınar

Merkez

Köşker (B)

1.266

Akpınar

Merkez

Pekmezci

460

Akpınar

Merkez

Sofrazlı

253

 

 

 Damızlık İthal Sığır Projesi : (1987 – 1994)

İLÇE ADI

DAĞITILAN İNEK SAYISI (ADET)

Akpınar

38

 

KKDF yapılan Projelerin İlçeler Üzerinden Dağılımları

İLÇE ADI

ONAYLANAN PROJE (Adet)

Akpınar

10

 

İlçeler İtibariyle Selektör Sayısı ve Temizlenen Tohum Miktarı :

 

İLÇELER

TEMİZLENEN TOHUM MİKTARI (Ton)

SELEKTÖR

 

SAYISI (Ad.)

TOPLAM (Adet)

Sabit

Seyyar

Akpınar

50

6

2

8

 

Tarım Arazisinin Kullanılış Amacına Göre

İlçe Üzerinden Dağılımı (Ha.)

1999

İlçe Adı

Tarla

Arazisi

Sebze Arazisi

Meyvelik Arazisi

Bağ Arazisi

Tarıma Elverişli Boş Arazi

Kavaklık Arazisi

TOPLAM

Ekilen

Nadas

Akpınar

16.793

11.767

149

70

250

100

626

29.755

 

Tarımsal Alanların İlçe Üzerinden Sınıfsal Dağılımı (Ha.)

İlçenin Adı

Toplam Tarım Alanı

I. Sınıf

 II.Sınıf

III. Sınıf

IV. Sınıf

V. Sınıf

VI.Sınıf

VII. Sınıf

Akpınar

29.770

1.601

3.145

10.403

6.922

235

4.513

2.951

 

 

 

İlçenin Adı

Çiftçi Ailesi Sayısı

Arazinin Çiftçi Ailesine Dağılımı

Topraklı Çiftçi Aile Sayısı

Topraksız Çiftçi Aile Sayısı

0-50 Dekar

51-100 Dekar

101-200 Dekar

201-300 Dekar

500 Da.’dan Fazla

Akpınar

2.600

637

728

87

702

287

17

 

 

Erozyon Alanları

 

İlçenin Adı

Toplam İlçe Alanı (Da.)

Zayıf Erozyonlu Alan (Da.)

Orta Şiddetli Erozyonlu Alan (Da.)

Şiddetli Erozyonlu Alan (Da.)

Çok Şiddetli Erozyonlu Alan (Da.)

Toplam Erozyona Maruz Alan (Da.)

Oran

(%)

Toplam Erozyonsuz Alan (Da.)

Akpınar

56.800

4.274

26.055

20.702

4.426

55.457

97,6

2,4

 

İlçemize Göre Sulanan Tarım Alanlarının

Sulama Biçimleri (1997)

 

İlçenin Adı

Toplam Tarım Alanı (Ha.)

Toplam Sulanabilir Tarım Alanı (Ha.)

Devlet Sulamaları

Halk Sulamaları

Toplam Sulanan

Alan (Ha.)

Oran (%)

Alan (Ha.)

Oran (%)

Alan (Ha.)

Oran (%)

Akpınar

29.770

31.744

1.679

5,64

1.118

3,76

2.797

9,40

 

 

 

 

 

İlçemize Göre 5254 Sayılı Kanun Çerçevesine Göre Tohumluk Dağıtımı

 

 

İlçeler

Buğday Tohumluğu (Ton)

Arpa Tohumluğu (Ton)

Bezostia-1

Gerek-79

Kızıltan-91

Ç-1252

Tokak 157/37

Bülbül-89

Tarm-92

Yesevi-93

Akpınar

381,9

18,21

-

-

-

-

257,85

-

 

 

 

 

 

Karaova Barajı : Kırşehir, Akpınar-Karaova Köyünün 3 km güneydoğusunda Delice Irmak’ın kollarında Kılıçözü Kasabasına bağlı Manahözü Çayı üzerindedir.Sulama amacıyla 1997 ‘de hizmete açılan baraj, toprak dolgu tipindedir.Baraj suyu ile 4760 Ha. alan sulanabilmektedir.

 

 

Taşıt Durumu :

İlçeler

Minibüs

Pick-Up

Binek Oto

Jeep

Traktör

Kamyon

Motors.

TOPLAM

Akpınar

-

1

2

-

-

-

3

6

 

 

Personel Durumu

İlçe Teşkilatında Çalışan Toplam Personel Sayıları

Unvan

Akpınar

İl Müdürü

-

İl Md.Yrd

-

Şube Müd.

-

İlçe Müd.

1

Şef

-

Mühendis

1

Teknisyen

5

K.G.Tek.

1

Ev Eko.Tek

-

Tekniker

-

Veteriner

-

Vet.Sağ.Tek

2

Ayn. Say.

-

Amb.Mem.

1

Sntr.Mem.

-

Siv.Sav.Uz

-

Dön.Ser.Sym

-

Mutemet

-

Memur

2

Daktilograf

-

Dakt.(İşçi)

-

Şoför

2

Şoför(İşç)

1

Trk.Sür.(İş)

-

Tek.Yrd.

-

Bekçi

-

Kaloriferci

-

Hizmetli

1

Form.(İşç)

-

Usta (İşçi)

-

UstaYrd(İş)

-

Temizl.(İşç)

-

Hay.Bak(İş)

-

Tar.Hiz(İş)

1

TOPLAM

19